Yoga Chữa Bệnh: GIẢM STRESS, GIẢI TỎA CĂNG THẲNG (30ph) | YogaBySophie.com

Gồm 2 phần: P1. Phương pháp thở luân phiên bằng mũi. P2. Bài tập dãn cơ, mở cơ lồng ngực giúp giải tỏa căng thẳng. Hãy tới phút 5:08 để vào ngay phần bài …
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *